Код за отстъпка


Кодовете за отстъпка, РАЗЛИЧНИ от посочените по-долу, не са валидни за продуктите с намалени цени.

  • КОД ЗА ОТСТЪПКА – SAVE5

Този код е валиден при стойност на заявката Ви от 50 до 100лв и Ви дава 5 % отстъпка. Посочете в полето КОД ЗА ОТСТЪПКА – SAVE5 и натиснете бутона ОБНОВЯВАНЕ НА КОЛИЧКА.

  • КОД ЗА ОТСТЪПКА- SAVE10

Този код е валиден при стойност на заявката Ви от над 100лв. Посочете в полето КОД ЗА ОТСТЪПКА  –  SAVE10 и натиснете бутона ОБНОВЯВАНЕ НА КОЛИЧКА.


Кодовете за отстъпка НЕ МОГАТ да бъдат комбинирани.