ATHOS – натурални продукти от Света Гора, Атон

Автентични продукти от Света гора, Атон, ръчно изработени от 100 % натурални, чисти диворастящи съставки. Света гора е едно от последните места в Европа без промишленост и замърсяване на природата. Продуктите се произвеждат по непроменени от над 10 века рецепти, създадени само за византийските императори и техните най-близки. При отглеждането на растенията и пчелите и при добиването на съставките не се използват торове, пестициди, химикали или антибиотици. Произвеждат се ръчно в Света Гора, Атон, в малки партиди и ограничени количества, а това прави чистите, натурални продукти с нулев въглероден отпечатък и неповторимо действие.